1.Загальні положення

1.1.Дана Політика Конфіденційності (далі - 'Політика Конфіденційності') є невід'ємною частиною Угоди користувача (далі 'Угода'), розташованому за адресою https://triphearts.com/ua/terms-of-use. Терміни і поняття, що використовуються в Політиці Конфіденційності аналогічні термінам і поняттям, використовуваним в Угоді.

1.2.Політика Конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття Персональних даних (відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), зібраних за допомогою Сайту.

1.3.Персональні дані отримує Адміністратор від користувачів під час використання ними Сайту.

1.4.Використовуючи будь-яку частину Сайту або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач автоматично надає свою повну і беззастережну згоду з умовами Політики Конфіденційності. Користувач не має права використовувати Сайт, якщо він не згоден з умовами Політики Конфіденційності або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди. В цьому випадку, Користувачеві забороняється використовувати Сайт, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, будь-які послуги, які надаються за допомогою Сайту і Користувач зобов'язаний покинути Сайт.

1.5.Адміністратор обробляє Персональні дані Користувача відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Політика Конфіденційності розроблена відповідно до положень цього закону.

2.Вікові обмеження

2.1.Вам повинно бути 18 і більше років для використання даного Сайту. Неповнолітнім дітям заборонено використовувати Сайт.

3.Збір інформації

3.1.Адміністратор здійснює збір і обробку (включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, оновлення, зміна, використання, передачу, поширення, знеособлення, видалення) такої інформації / даних про Користувача:

 • Прізвище, ім'я, по батькові.
 • Дані, які автоматично передаються Сайту в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту) , технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сервісів, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація.
 • Рік, місяць, дата і місце народження.
 • Фотографії.
 • Дані листувань на Сайті.

3.2.Дані збираються при заповненні Користувачем реєстраційних форм і в процесі користування Сайту.

3.3.Політика Конфіденційності застосовна тільки до інформації, що обробляється в ході використання Сайту. Адміністратор не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.

4.Використання інформації

4.1.Метою збору, зберігання і обробки Персональних даних є забезпечення повноцінного функціонування Сайтом, а саме:

 • Забезпечення дотримання Угоди і Політики Конфіденційності, включаючи боротьбу з шахрайством і образами;
 • Поліпшення якості Сайту, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей Сайту;
 • Контроль загальної та індивідуальної активності користувачів;
 • Оцінка деяких факторів особистої інформації, зокрема, для аналізу і прогнозування особистих переваг, інтересів;
 • Зв'язок з Користувачем, в тому числі відправлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, а також обробка запитів і заявок від Користувача;
 • Розсилка Користувачам рекламних матеріалів і інформації, необхідної для роботи з сайтом;
 • Інші цілі, що не суперечать чинному законодавству України.

5.Передача інформації

5.1.Адміністратор розкриває Персональні дані та іншу інформацію користувачів виключно в цілях, пов'язаних з публікацією користувачами оголошень і доступом до цим оголошенням інших Користувачам. Приймаючи умови Політики Конфіденційності, Користувач погоджується з розкриттям внесених ним даних всіх Користувачів Сайту з урахуванням умов і обмежень, встановлених Політикою Конфіденційності.

5.2.Відповідно до вимог чинного законодавства України Адміністратор може розкривати частину даних Користувача третім особам в цілях, пов'язаних з їх законними правами і повноваженнями, в тому числі державним органам і установам, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.

6.Захист інформації

6.1.Адміністратор вживає всіх розумних запобіжних заходів для захисту конфіденційності даних від несанкціонованого доступу та неналежного використання, однак не несе ніякої відповідальності у випадку отримання доступу до конфіденційної інформації третіми особами.

7.Основні принципи обробки персональних даних

7.1.Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється на основі принципів:

 • Законності цілей і способів обробки персональних даних;
 • сумлінно Адміністрації, як власника персональних даних, досягається шляхом виконання вимог законодавства України щодо обробки персональних даних;
 • Досягнення конкретних, заздалегідь визначених цілей обробки персональних даних;
 • Відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
 • Відповідності переліку і обсягу оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;
 • Достовірність персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей обробки персональних даних;
 • Забезпечення при обробці персональних даних точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних.
 • Неприпустимість об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з цілями несумісними між собою;
 • Зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки.
 • Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення по досягненню цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR.
 • Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов'язань перед Вами або контролюючими органами.
 • Ми можемо з плином часу мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов'язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію зі статистичної або іншою метою без подальшого повідомлення Вас, оскільки така інформація перестає бути персональними даними.

7.2.Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією в статистичних чи інших дослідницьких цілях за умови обов'язкового знеособлення персональних даних.

7.3.Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового чи етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних і генетичних даних.

7.4.Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового чи етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних і генетичних даних.

8.Видалення Персональних даних Користувача

8.1.Персональні дані Користувача зберігаються до тих пір поки ми не перестане в них потребу для забезпечення функціонування Сайту або поки відвідувачі видалить їх.

8.2.Щоб видалити Персональні дані Користувач може написати листа на адресу [email protected] з проханням про видалення Персональних даних. А також видалити Персональні дані можна в налаштуваннях облікового запису користувача.

8.3.При отриманні запиту на видалення Персональних даних ми видалимо всі дані, включно з листуванням і фотографії безповоротно протягом 30 днів з моменту отримання заявки на видалення.

9.Додаткові умови

9.1.Адміністратор має право вносити зміни в Політику Конфіденційності без попереднього повідомлення про це Користувача. Всі внесені зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Політики Конфіденційності, розміщеної на Сайті за адресою https://triphearts.com/ua/privacy. Всі зміни Політики Конфіденційності вступають в силу з моменту їх публікації. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує свою згоду з новими умовами Політики Конфіденційності в редакції, яка діє на момент використання Користувачем Сайту.

9.2.У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини Політики Конфіденційності, інші частини Політики Конфіденційності залишатимуться в силі. Відмова Користувача від будь-якого положення або умови Політики Конфіденційності, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

9.3.До Політиці Конфіденційності і відносинам між Адміністратором та Користувачем, застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій і суперечок, які стосуються Політики Конфіденційності.