1.Загальні положення

1.1.Дане Угода Користувача ( «Угода») регулює відносини між особою (далі «Користувач»), що використовують сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою triphearts.com (далі «Сайт») і власником сайту (далі «Адміністратор »), і регламентує доступ до Сайту і умови його використання.

1.2.Починаючи використовувати Сайт, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність і прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. Ухвалення Угоди також означає прийняття умов Політики Конфіденційності, розміщеної на Сайті за адресою https://triphearts.com/ua/privacy.

1.3.Використовувати Сайт забороняється особам не досягли повноліття. Продовжуючи використовувати Сайт Користувач гарантує що йому 18 і більше років. В іншому випадку Користувач зобов'язаний покинути Сайт.

1.4.Якщо Користувач не згоден з умовами Угоди (повністю або частково), то Користувачеві забороняється використовувати Сайт, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, будь-які послуги, які надаються за допомогою Сайту і Користувач зобов'язаний покинути Сайт.

1.5.Сайт є комунікаційним майданчиком і призначений для розважальних і освітніх цілей, пов'язаних з подорожами. Взаємодії і спілкування між Користувачами здійснюються безпосередньо. Адміністратор не є учасником взаємодії між Користувачами.

1.6.Ця угода була складена російською мовою. Якщо який-небудь переклад цієї угоди вступає в протиріччя з його російською версією, то пріоритетне значення зберігається за версією російською мовою.

2.Права і обов'язки сторін

2.1.Адміністратор має право змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію в будь-який час з будь-якої причини.

2.2.Адміністратор має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Сайту Користувачами.

2.3.Адміністратор має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі сайту без узгодження з Користувачем.

2.4.У разі порушення Користувачем умов Угоди, Адміністратор має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до будь-якого з розділів Сайту або в цілому до Сайту, в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.

2.5.Адміністратор має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, що містять інформаційну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту.

2.6.Користувачеві заборонено:

  • Поширювати інформацію, яка спрямована на пропаганду війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті і ворожнечі, а також іншої інформації, за розповсюдження якої передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність;
  • Навмисне розміщувати неправдиву інформацію, тим самим вводити в оману інших користувачів;
  • Надавати в користування свій обліковий запис і / або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
  • Розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та / або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, які належать третім особам;
  • Розміщувати інформацію, яка порушує права і законні інтереси третіх осіб (в тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давав згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з його участю);
  • Використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
  • Здійснювати незаконне збирання, систематизацію, зберігання чи поширення персональної інформації інших користувачів;
  • Намагатися отримати доступ до облікового запису та / або логіну та паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, за допомогою обману, зловживання довірою, підбору логіна і пароля;
  • Розміщувати комп'ютерні віруси і / або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та / або програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.
  • Поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Адміністратора;

2.7.Користувач зобов'язується не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сайту, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Адміністратора і / або третіх осіб.

2.8.Користувач може направити інформацію Адміністратору за фактами порушення іншими Користувачами своїх зобов'язань, що випливають з умов укладених між ними договорів, укладених з використанням Сайту.

2.9.Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та / або його логіна і пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.

2.10.Користувач гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів, що розміщуються ним при створенні Оголошення.

2.11.Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, яка є на Сайті.

2.12.Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльності при використанні Сайту.

3.Відповідальність. Обмеження відповідальності

3.1.Адміністратор не несе відповідальність за можливі протиправні дії Користувача або третіх осіб.

3.2.Адміністратор не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сайту, або неможливості його використання.

3.3.Адміністратор не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли у Користувача або третіх осіб в результаті використання Сайту, або неможливості його використання.

3.4.У разі виникнення претензій у Користувача до третіх осіб або іншому Користувачеві, пов'язані з використанням Сайту, Користувач зобов'язується пред'являти зазначені претензії самостійно без втручання з боку адміністратора, а також звільняє Адміністратора від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитку, збитків, витрат і витрат, включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті або у зв'язку з зазначеними претензіями.

3.5.У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Адміністратора, пов'язаних з використанням Користувачем Сайту, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати розміщення в ній інформації з третіми особами, захистивши Адміністратора від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні Адміністратора в таких розглядах.

3.6.Адміністратор не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті.

3.7.Адміністратор не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, яка розташована будь-ким на Сайті, не гарантує і не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.

3.8.Адміністратор не несе відповідальності за зміст сайтів, які не належать йому, посилання на які можуть бути присутніми на Сайті.

3.9.Адміністратор не несе відповідальності за будь-несанкціонований доступ або використання серверів Адміністратора і / або будь-який зберігається на них інформації про Користувачів, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайт третіми особами або Користувачами.

3.10.Адміністратор не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну і безпомилкову роботу, а також збереження облікового запису Користувача та інформації, яка розміщена Користувачем на Сайті.

3.11.Адміністратор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення інформаційних даних та інших технічних питань.

3.12.Адміністратор не несе відповідальності за заподіяння шкоди і/або збитків будь-яким особам, які виникли в результаті і/або в процесі використання Сайту.

3.13.За будь-яких обставин Адміністратор не несе ніякої відповідальності перед Користувачем і третіми особами.

4.Інтелектуальна власність

4.1.Майнові та особисті немайнові права на Сайт належать Адміністратору і охороняються законодавством України, а також відповідними нормами міжнародного права.

4.2.Користувач зберігає за собою право власності на об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті цим Користувачем. Користувач визнає і погоджується з тим, що на Сайті все назви, найменування, торговельні марки, символи та слогани, зареєстровані в установленому порядку, є власністю їх законних власників і не можуть бути використані без отримання попередньої згоди.

4.3.Все права на власність і на прибуток щодо такої власності залишаються винятково за Адміністратором і / або відповідним третьою особою.

4.4.Користувач не має права розміщувати на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп'ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг тощо ., якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій.

4.5.Інформація, яка була розміщена на Сайті після копіювання з інших джерел, може бути видалена Адміністратором Сайту на вимогу правовласників або до розміщення такої інформації можуть бути додані відповідні відомості про правовласників на вимогу останніх.

5.Персональні дані

5.1.Користувач надає Адміністратору право на обробку своїх персональних даних на умовах, передбачених в Політиці Конфіденційності, розміщеної на Сайті за адресою https://triphearts.com/ua/privacy.

6.Додаткові умови

6.1.Адміністратор має право вносити зміни в дану Угоду без попереднього повідомлення про це Користувача. Всі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, розміщеної на Сайті за адресою https://triphearts.com/ua/terms-of-use. Всі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує свою згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем Сайту.

6.2.У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини цієї Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова Користувача від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

6.3.Адміністратор може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за цією Угодою третій стороні.

6.4.До цієї Угоди та відносин між Адміністратором та Користувачем, застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій і суперечок, які стосуються Угоди.